جعبه ابزار برای علوم کامپیوتری‌ها (بهار ۹۴-۹۵)

در این درس با ابزارهای جدید علوم کامپیوتری آشنا می‌شویم.

زمان‌بندی ارائه‌ها

منبع درس

جزوه‌های کلاس درس Topics in Theoretical Computer Science: An Algorithmist’s Toolkit آقای Kelner.