درس ریاضیات گسسته – ۹۶۲ (برگزار نمی‌شود)

کتاب درس:

کلا کتاب‌های آقای ماتوسک معمولا جذاب هستند. امیدوارم این درس هم جذاب بشود.