سمینار چالش‌های جدید در ریاضیات کاربردی

فهمیدن این‌که دقیقا این ارائه‌ها در مورد چیست کار سختی است. علی‌الحساب در مورد ارائه‌های فردا می‌توان این‌ها را گفت. در مورد ارائه‌های روزهای دیگر پس از این‌که خلاصه ارائه‌ها […]