سمینار ملی تکامل زیستی

سمینار ملی تکامل زیستی در تاریخ سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. موضوع‌های سخنرانی به شرح زیر است: همایش تکامل […]