ارائهٔ فردا در مورد بردارویژهٔ دوم لاپلاسین‌شناسی

فردا ساعت ۱۴ تا ۱۵ سمینار بنده هست، که اگر بخواهیم نام مفهومی برایش بگذاریم، باید بگوییم بردارویژهٔ دوم لاپلاسین‌شناسی. کارهایی که اخیرا برای تولید الگوریتم‌های خیلی سریع روی گراف […]

درس ترم آینده: گسترش، برش تنک، و نظریه جبری گراف

چهارشنبه سمینار جالبی توسط آقای دکتر شکوفنده در آی.پی.ام برگزار شد در مورد استفاده از یک نوع درخت خاص برای حل مسئله‌های ترکیبیاتی. ارائهٔ بسیار جالبی بود. مسئله‌های جالبی را […]