پایان‌نامهٔ ارشد به چه دردی می‌خورد؟

پروژهٔ کارشناسی ارشد، فایده‌هایی دارد. دانشجو جستجوی مقاله‌ها، خواندن مقاله، جمع‌بندی مقاله‌ها، نوشتن یک متن خوب علمی، و شروع فرآیند پژوهش را می‌آموزد. اگر پروژهٔ کارشناسی بهتر باشد، پژوهش ساده‌ای […]

آب جوش، آب سرد

شنبه بعد از ظهر جلسهٔ معارفهٔ دانشجویان ارشد ورودی جدید دانشکدهٔ ریاضی بود. حدود ۸۰ درصد دانشجویان قبلا دانشگاه شریف را تجربه نکرده بودند. دوران ارشد دوران جالبی است. دانشجو […]