برنامهٔ سمینارهای زمستانی ۹۵ و سخنرانی بنده

بالاخره انتظارها به سر آمد و برنامهٔ سمینارهای زمستانی را اعلام کردند. سمینارهایی که احتمال می‌دهم جالب باشند را سبز کرده‌ام. از برگزارکنندگان درخواست کرده بودم که سمینارهای علوم کامپیوتری […]