الگوریتم‌های تقریبی – ۹۶۱

قالب برای جزوه‌ها

برنامه درس:

جلسه تاریخ موضوع جلسه مسئول جزوه
جلسه 1 (بدون جزوه) 26/6 ۲۶/۶ معرفی درس
جلسه 2 ۲۸/۶ مروری سریع بر برنامه‌ریزی خطی آقای واسعی
حلسه 3 ۲/۷ مقدمه‌ای بر الگوریتم‌های تقریبی آقای واسعی
جلسه 4 ۴/۷ مروری بر روش‌های درس آقای هاشمی
جلسه 5 ۱۱/۷ کوئیز + آقای رسولی
جلسه 6 ۱۶/۷ آقای رسولی
جلسه 7 ۱۸/۷ درخت اشتاینر آقای منصوری
جلسه 8 ۲۳/۷ آقای مرادی
جلسه 9 ۲۵/۷ کوئیز + آقای مرادی
جلسه 10 ۳۰/۷ آقای کرمی
جلسه 11 ۲/۸ آقای کرمی
جلسه 12 ۷/۸ شار صحیح چند منظوره و SDP آقای برزگر
جلسه 13 ۹/۸ گرد کردن تصادفی برنامه‌ریزی نیمه معین + کوئیز آقای برزگر
ارائه آقای جیرآبادی
کوئیز
جلسه 14 ۲۱/۸ خانم یزدانی
جلسه 15 ۲۳/۸ خانم یزدانی
۲۸/۸ تعطیل
جلسه ۱۶ ۳۰/۸ کوئیز + فصل ۷ آقای شکری
جلسه ۱۷ ۵/۹ میان‌ترم
جلسه ۱۸ ۷/۹
جلسه ۱۹ ۱۲/۹ فصل ۷: حالتی مقید از مکان‌یابی تسهیلات، مشابه خوشه‌بندی آقای جلالدوست
جلسه ۲۰ ۱۴/۹ برش‌ها و متریک خانم فاطمی
جلسه ۲۱ ۱۹/۹ مساله چند برش، برش متوازن خانم فاطمی
جلسه ۲۲ ۲۱/۹
جلسه ۲۳ ۲۶/۹ کوئیز +
جلسه ۲۴ ۲۸/۹
جلسه ۲۵ ۳/۹
جلسه ۲۶ ۵/۹ کوئیز +

آزمون‌های درس

مباحث پایان‌ترم:

  • فصل ۶: زیرفصل‌های ۱ تا ۵. تمرین‌های ۱ و ۲ و ۶ و ۸
  • فصل ۷: زیرفصل‌های ۱ و ۲ و ۴ و ۶ و ۷. تمرین‌ها ۲ و ۷ و ۹
  • فصل ۸: همه زیرفصل‌ها . تمرین‌ها ۲ و ۴ و ۱۱