تحقیق در عملیات – 991

منبع درس

منبع اصلی درس، حداقل در ابتدای درس کتاب ماتوسک است. در ادامه از منابع زیر نیز ممکن است استفاده شود:

کتاب Understanding and Using Linear Programming توسط Matusek

کتاب Operations Research توسط Hamdy Taha

کتاب Linear Optimiation توسط Bertsimas

Optimisation and Operations Research توسط Prof. Matthew Roughan

Operations Research with GNU Linear Programming Kit توسط Tommi Sottinen

ارزیابی

درس شامل موارد زیر است: (در حال تغییر)

  • میان‌ترم ۳ نمره
  • پایان‌ترم ۴ نمره
  • تمرین ۴ نمره
  • کوئیز ۴ نمره
  • پرسش در کلاس ۵ نمره

پرسش در کلاس به این معناست که در حین جلسه مجازی سوال‌های بسیار ساده از روند درس پرسیده می‌شود و همان زمان باید در یک سیستم برخط توسط دانشجویان حاضر پاسخ داده شود.

توجه کنید با توجه به مجازی بودن ترم، ممکن است برخی نمره‌بندی‌ها تغییر کند.

محتوای درس

تمرین

تمرین اول: از این مجموعه تمرین، لطفا تمرین‌های شماره ۳ و ۴ و ۶ و ۸ را تحویل دهید. زمان نهایی تحویل نیمه شب ۲۷ مهر.

تمرین دوم: از این مجموعه تمرین، تمرین‌های شماره ۴ و ۵ و ۷ و ۸ را تحویل دهید. تمرین ۲ هم امتیازی است. زمان نهایی تحویل نیمه شب ۱۱ آبان.

آزمون‌ها

آزمونک اول به همراه پاسخ‌ها

جزوه‌نویسی

پیوند فایل جلسه‌های اختصاص یافته

توجه کنید که اگر کلاس در یکی از روزها برگزار نشود، مثلا به علت برگزاری میان‌ترم روی جلسه کلاس، اختصاص جلسه‌ها به افراد یک جلسه به جلو منتقل خواهد شد.

شرایط جزوه‌نویسی:

  • افرادی که یک جزوه را می‌نویسند باید مستقلا جزوه درس را تولید کنند و از مشورت یک‌دیگر نیز نمی‌توانند استفاده کنند.
  • جزوه باید حداکثر ۲ هفته بعد از کلاس آماده شود. در غیر این صورت نمره جزوه کم‌تر خواهد شد.