معرفی منابع اصلی علوم کامپیوتر

معرفی منابع اصلی برای مقالات:

کنفرانس‌های اصلی:

در علوم کامپیوتر، برخلاف بسیاری از رشته‌ها، چند کنفرانس هستند که نقش منابع اصلی را بازی می‌کنند. شاید یکی از علل این‌که برخی کنفرانس‌ها در علوم کامپیوتر مهم‌تر هستند این است که علوم کامپیوتر خیلی سریع تغییر می‌کند و نیاز به انتشار سریع مطالب در این زمینه بسیار وجود دارد. کنفرانس‌های اصلی:

  1. STOC
  2. FOCS
  3. SODA

در مورد یادگیری ماشین، نیز یک مجله مهم هست که کارهای نظری را چاپ می‌کند به نام COLT.

مجله‌ها:

افراد مهم:

در علوم کامپیوتر افراد مهم و مختلفی وجود دارند. برخی از این افراد هستند که اخیرا ایده‌های جدیدی مطرح کرده‌اند که در زیرزمینه‌های مختلفی را تحت تاثیر قرار داده‌است. برخی از این افراد، که حداقل برای بنده جالب بودند:

  1. Daniel A. Spielman
  2. Piotr Indyk
  3. Erik Demaine
  4. Aleksander Mądry

البته لیست بالا باید تکمیل شود و هنوز خیلی جای مناقشه دارد.

برخی منابع جالب برای مطالعه